DENTARC Kontakt e-mail Online instrukcije Otvaranje naloga


WE ARE HAPPY TO ANNOUNCE THAT DENTARC IS NOW UNDER NEW MANAGEMENT AND OWNERSHIP - DENTARC INTERNATIONAL.
DENTAC INTERNATIONAL is a team of dentist and engineers across the world with one goal, to make dental revolution
We will soon stop supporting current dentarc system and show you something new and much much more powerful. Please beck up data that you need, and stay tuned

Sve
Vesti
Kursevi
Predavanja


     
III kongres Dečjih stomatologa Sbije

Datum: 03.i 04.11.2017
Mesto: Sava Centar
Organizator: UDPS Srbije.

     
XVI kongres stomatologa sa medjunarodnim učešćem (akreditovano za stomatologe,
farmaceute, medicinske sestre-tehničare, zdravstvene tehničare, stomatološke
sestre i oralne higijeničare (predavači 15 bodova, oralna prezentacija 13, pasivno
učešće 10).

Datum: 21-23. septembar 2017.
Mesto: Sava Centar

pročitaj više

     
Napredni – viši kurs iz endodoncije u organizaciji Udruženja endodontista Srbije - „Mašinska preparacija kanala korena primenom jednog osnovnog rotirajućeg instrumenta" (akreditovano sa 6 bodova)

Datum i vreme: 24. jun 2017. u 11:00
Mesto: Firma Denty-GoldDental, Janka Veselinovića br. 1 (Čubura), Beograd
Predacači i rukovodioci kursa:
-prof.dr Vladimir Ivanović
-doc.dr Katarina Beljić-Ivanović
pročitaj više

     
Kurs mašinskih rotirajućih instrumenata (akreditovano sa 6 bodova)
Datum i vreme: 24.jun 2017.
Mesto: prostorije Neodent-a u Beogradu
Predavači: dr sci Tatjana Savić Stanković(Klinika za bolesti zuba Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu).

pročitaj više

     
Nacionalni simpozijum stomatologa i saradnika sa medjunarodnim učešćem - "Principi dobre kliničke prakse u stomatologiji - mogućnosti i ograničenja." (akreditacija simpozijuma je u toku)

Organizator: Klinika za stomatologiju Vojvodine
Datum: 8 - 9. jun 2017.
Mesto: hotel Park, Novosadskog sajma 35, Novi Sad
pročitaj više

     
Prvi simpozijum iz restaurativne stomatologije - "Izazovi u savremenoj restaurativnoj stomatologiji"
(akreditovano za stomatologe i stomatološke sestre sa 5 bodova za pasivno učešće/ 6 bodova za poster prezentaciju/ 8 bodova za usmenu prezentaciju)

Organizator: Klinika za bolesti zuba Stomatološkog fakulteta u Beogradu
Datum i vreme: 3.jun 2017.
Mesto: Veliki amfiteatar, Stomatološki fakultet, Rankeova 4, Beograd
pročitaj više

     
Radni kurs u organizaciji Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu - "Primena koferdama i rekonstrukcija
bočnih zuba kompozitnim ispunima"
(akreditovano za stomatologe sa 6 bodova)

Datum i vreme: 27.05 2017. u 10:00
Mesto: Klinika za bolesti zuba, Rankeova 4, Beograd
Predavači: doc. dr Vesna Miletić, doc. dr Jugoslav Ilić
pročitaj više

     
Osnovni kurs iz endodoncije u organizaciji Udruženja endodontista Srbije - „Mašinska preparacija kanala korena primenom
jednog osnovnog rotirajuceg instrumenta“
(akreditovno sa 6 bodova)

Datum i vreme: 13. maj 2017. u 11:00
Mesto: Firma Denty-GoldDental, Janka Veselinovića br. 1 (Čubura), Beograd
Predavači i rukovodioci kursa:
- prof. dr Vladimir Ivanović
- doc.dr Katarina Beljić-Ivanović
pročitaj više

     
Osovni kurs iz endodoncije u organizaciji Udruženja endodontista Srbije - „Mašinska preparacija kanala korena primenom jednog osnovnog rotirajućeg instrumenta"(akreditovano za stomatologe sa 6 bodova)

Datum i vreme: 22.04.2017. u 10 h
Mesto: Denty-GoldDental, Somborska Rampa br. 49 (Veternik), Novi Sad
Predavači: prof. dr Ljubomir Petrović, doc. dr Igor Stojanac
pročitaj više

     
Svim posetiocima, sadašnjim i budućim korisnicima, želimo srećne uskršnje praznike. Vaš DENTARC
pročitaj više

     
Poštovani korisnici,

Obaveštavamo vas da je izvršeno ažuriranje Dentarc sistema. Od sada imate mogućnost slanja blanko kartona sa osnovnim zdravstvenim upitnikom, pacijentu na e-mail adresu, sa ciljem popunjavanja osnovnih obaveznih informacija, kao i informacija o trenutnom zdravstvenom stanju. Na ovaj način, značajno stedite vreme, i ujedno stičete uvid u celokupno zdravstveno stanje Vašeg pacijenta pre prve posete.
pročitaj više

     
3M℠ Health Care Academy radni kurs - Jedan cilj na dva različita načina. Protetski ili restauratvni - Savršen osmeh.
Datum: 18.03.2017.
Mesto: Trening centar Akord dentala, Kumodraška 42, 11000 Beograd
Vreme: 09 - 18 h
pročitaj više

     
Poštovani posetioci i budući korisnici,

Obaveštavamo vas, da je stomatološki zdravstveni informacioni sistem "DENTARC" zvanično počeo sa radom. Na našem sajtu, moći ćete svakodnevno da pratite sve novine u stomatološkoj praksi, kao i najnovije informacije o svim vidovima kontinuirane edukacije za doktore stomatologije. Biće nam zadovoljstvo da postanete deo našeg projekta, i na taj način doprinesete, kako sopstvenom, tako i unapređenju struke. Vaš DENTARC
pročitaj više