DENTARC.COM ©Dobro došli u DENTARC. Ovaj sporazum reguliše pristup i korišćenje DENTARC - stomatološkog zdravstvenog informacionog sistema, DENTARC ažuriranja (updates) i sadržaja u okviru sistema koji vam nudi kreator DENTARC sistema. Ovaj sporazum je između Vas i Kreatora DENTARC sistema.

KORIŠĆENJEM DENTARC SISTEMA, SLAŽETE SE SA NAVEDENIM USLOVIMA.1.NalogPotreban vam je nalog za pristup i korišćenje Dentarc sistema. Sticanje prava na otvaranje naloga ostvaruju doktori stomatologije, vlasnici stomatoloških ordinacija/klinika, stomatološki tehničari, vlasnici stomatoloških tehničkih laboratorija, radiološki tehničari i vlasnici radioloških centara. Vi ste odgovorni za aktivnosti na vašem Dentarc nalogu. Vaš Dentarc nalog može biti suspendovan ili prekinut ako ga neko drugi koristi na način koji krši ovaj Sporazum.2. LicencaDentarc servisi su licencirani na vas, nisu vam prodati. Kreator Dentarc sistema vam daje ličnu, ograničenu, neprenosivu, opozivu i neekskluzivnu licencu za korišćenje Dentarc usluga za koje imate pristup za nekomercijalne svrhe, pod uslovom da su u skladu sa ovim sporazumom. Ne možete da pristupate i kopirate, modifikujete ili distribuirate bilo koji Dentarc servis, sadržaj ili prava osim ako niste izričito ovlašćeni od strane Dentarc kreatora. Ne možete vršiti obrnuti inženjering ili pokušati da izvučete ili na drugi način koristite izvorni kod ili druge podatke iz Dentarc usluga, osim ako niste izričito ovlašćeni od strane Dentarc kreatora. Kreator Dentarc sistema (sistema na adresi www.dentarc.com) poseduje i zadržava sva ostala prava, uključujući svo pravo, titulu i interes za Dentarc usluge i sva prava intelektualne svojine vezana za Dentarc sistem.3. Dostupnost servisa i ažuriranje sistemaKreator Dentarc sistema ne garantuje da Dentarc sistemu možete pristupiti sa svih uređaja, koristeći određene internet konekcije ili različite internet provajdere.
S vremena na vreme, Dentarc sitem će ažurirati, promeniti ili modifikovati svoje servise, sadržaj ili prava, bez ili sa prethodnim obaveštenjem. Ova ažuriranja i modifikacije mogu biti neophodni kako bi se moglo nastaviti sa korišćenjem Dentarc usluga.
Dentarc može ažuririrati, ili resetovati određene parametre za optimizaciju korišćenja servera i korišćenje Dentarc usluga. Ove ispravke ili "resetovanja" mogu prouzrokovati kratka kašnjenja u dostupnosti usluga.4. Pravila korišćenjaKada pristupite i koristite Dentarc usluge, saglasni ste da nećete:

• Ometati ili poremetiti bilo koji dentarc servis, server ili mrežu koja se koristi da podrži ili pruži dentarc servis, uključujući i bilo koji od hakerskih napada ili upada u dentarc sistem.


• Koristite bilo koji softver ili program koji šteti, ometa ili prekida dentarc servis, drugi kompjuter ili imovinu, kao što su programi za ostvarivanje DNS napada, spamovanje, hakovanje, kompjuterski virusi, slanje crva, trojanaca, programa pod nazivom “cancelbots”, spajvera, inficiranih fajlova i “tempiranih bombi”.


• Ometati ili onemogućiti druge lekare da koriste Dentarc usluge. Ovo uključuje ometanje dijaloga unutar jedne Dentarc službe, na primer, koristeći vulgarni, uznemiravajući ili uvredljiv jezik, preteranu viku (UKLJUČEN CAPS LOCK), spam, preterano nepotrebno komentarisanje pritiskom na taster enter u više navrata.


• Maltretirati, pretiti, osramotiti, spamovati ili bilo šta drugo što je nepoželjno za drugog korisnika, kao što je višestruko slanje neželjenih poruka ili obavljanje napada na ličnost kao i izjave o rasi, seksualnoj orijentaciji, religiji, nasleđu, itd.. Govor mržnje se ne toleriše


• Poruke se ostavljaju samo u svrhu lične komunikacije. Zabranjene poruke obuhvataju oglašavanje, spam, piramidalne šeme i druge vrste podsticanja komercijalne aktivnosti.


• Predstavljati se kao drugi korisnik ili lažno implicirti da ste zaposleni u Dentarc sistemu ili Dentarc predstavnik.


• Pokušati da dobijete, ili “PECATE” lozinku, informacije o nalogu, ili druge privatne informacije od bilo koga drugog korisnika sistema.


• Koristiti programe, automatizovane uređaje ili procese za pristup sistemu u bilo koju svrhu ili kopirati bilo koji materijal na ovom sajtu.


• Izmena bilo koje fajle ili bilo kog drugog dela dentarc sistema a da kreator dentarc sistema to ne odobri.


• Prodavati, kupovati, trgovati ili na drugi način prenositi svoj dentarc nalog ili bilo kakav lični pristup dentarc uslugama, bilo koji dentarc sadržaj povezan sa dentarc nalogom unutar dentarc sistema, ili na drugim veb stranicama, osim ako niste izričito ovlašćeni od strane dentarc kreatora.Ako vi ili neko ko koristi vaš dentarc nalog i krši ova pravila, dentarc može preduzeti mere protiv vas, uključujući i oduzimanje pristupa dentarc uslugama, sadržaju ili pravima. U prikladno vreme, dentarc će vas obavestiti o akciji koja će se preduzeti protiv vas u odgovoru na kršenje ovih pravila ili kršenje ovog Sporazuma.