WWW.DENTARC.COM
UPUTSTVA
☆ DENTARC - PROMOTIVNI VIDEO ☆
1. LEKAR I KLINIKA - LOGOVANJE
2. PACIJENT - OTVARANJE KARTONA I OSNOVNI PODACI
3. ZAKAZIVANJE PACIJENATA
4. SLANJE ONLINE KARTONA PACIJENTU SA ZDRAVSTVENIM UPITNIKOM
5. RESTAURATIVNA STOMATOLOGIJA, ENDODONCIJA, PREDRAČUN I PROTOKOL PACIJENATA
6. PROTETIKA
7. KREIRANJE NALOGA ZA TEHNIČKU LABORATORIJU
8. ORTODONCIJA - PLAN I ANALIZA MODELA
9. ORTODONCIJA - ANALIZA PROFILNOG TELERENDGENA
10. HIRURGIJA I IMPLANTOLOGIJA
11. PARODONTOLOGIJA
12. RECEPTURA I PREVENTIVNA FARMAKOLOGIJA
13. KONZILIJUM
14. TEHNIČKE I KLINIČKE FOTOGRAFIJE
15. RADIOGRAFIJA I KREIRANJE UPUTAUKUPNA DUŽINA SVIH ON-LINE KURSEVA IZNOSI 25 MINUTA