WWW.DENTARC.COM
ZAHTEV ZA NALOG
1. Poželjno je da korisničko ime lekara/ordinacije u sebi sadrži broj i specijalan znak poput . - @ !
2. Korisničko ime ordinacije možete ostaviti prazno ukoliko Vam servisi naloga ordinacije nisu potrebni
3. Za potrebe otvaranja naloga za više od jednog lekara, u okviru iste ordinacije, kliknite na dugme
4. Za ostvarivanje najboljih performansi koristite google chrome pretraživač.


E - MAIL
KORISNIČKO IME LEKARA

KORISNIČKO IME ORDINACIJE